Infrastruktura Informatyczna

Zarządzanie infrastrukturą informatyczną to proces polegający na planowaniu, utrzymaniu i rozwoju systemów informatycznych i technologicznych w organizacji. Jego celem jest zapewnienie płynnego i bezpiecznego funkcjonowania systemów oraz optymalizacja ich kosztów.
Proces naszych usług zarządzania infrastrukturą informatyczną obejmuje między innymi:

Planowanie

Tworzenie i aktualizacja planów rozwoju infrastruktury informatycznej, w tym określenie potrzeb i wymagań oraz przyszłych inwestycji.

Utrzymanie

Dbanie o prawidłowe funkcjonowanie systemów, w tym monitorowanie ich stanu, rozwiązywanie problemów i aktualizacja oprogramowania.

Rozwój

Inwestowanie w nowe rozwiązania i usługi, aby zwiększyć efektywność i skalowalność infrastruktury. 

Bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa danych i systemów, w tym zabezpieczanie ich przed atakami cybernetycznymi.

Konsolidacja

Agregowanie zasobów informatycznych i centralizowanie ich zarządzania.

Automatyzacja

Wdrażanie rozwiązań automatyzujących procesy zarządzania infrastrukturą, np. automatyzacja zarządzania serwerami, sieciami czy bezpieczeństwem.

Zarządzanie infrastrukturą informatyczną jest ważne, ponieważ odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wielu procesów biznesowych w firmie. Prawidło​wo zarządzana infrastruktura pozwala na optymalizację kosztów, zwiększanie efektywności oraz zwiększanie bezpieczeństwa danych.